Belonging and Believing Special Offers Copyright  © Books at Press 2014 All rights reserved.

HOME | ABOUT US | RE-THINK TOPIC PACKS | ENGLISH BOOKS | BELONGING & BELIEVING| | WELSH BOOKS | SOFT TOYS |  SPECIAL OFFERS | ORDERING | FREE TEACHERS RESOURCES | INSET COURSES & INFORMATION | PHOTO STORY | CUSTOMER REVIEWS |   CONTACT US  |

  Delivery information  |  Postage and Packing  |  Returns Policy  |  VAT |  Privacy Policy

Free Resources for Teachers Consultancy and Training PayPal: View Cart

CHECKOUT

Consultancy and Training PayPal: View Cart

Yr Adar Bach - CD Rom a llyfr Saesneg

Seilir Yr Adar Bach ar stori draddodiadol Fwslimaidd sy’n archwilio’r byd rhyfeddol rydyn ni’n byw ynddo.


Mae Muhammad a’i ffrindiau’n boeth a blinedig ond sylwant ar y planhigion a’r anifeiliaid o’u cwmpas ym mhobman. Dônt ar draws rhai adar bach hardd sy’n rhoi cynnig ar hedfan am y tro cyntaf…

Mae Muhammad mewn union bryd i atgoffa’i ffrindiau i ofalu am bopeth byw a chaiff yr adar bach eu hailuno unwaith eto gyda’u mam.


Llyfr diwyg safonol yn Saesneg gyda CD ROM yn amgaeëdig sy’n cynnwys dau fersiwn yn Gymraeg.


Mae’r CD-ROM amgaeëdig yn cynnwys fersiynau gweledol a chlywedol: un yn Saesneg a dau fersiwn yn Gymraeg.

Price:

£12.99

Yr Adar Bach Resource Pack

Yr Adar Bach Resource Pack includes The Baby Birds book, CD ROM containing two versions of Yr Adar Bach in audio/visual, audio only and visual only (PDF), a bi-lingual PDF book, and Yr Adar Bach puppet set.


This resource pack includes:

  • 1 mother bird hand puppet
  • 5 baby bird finger puppets
  • 1 nest storage bag
  • The Baby Birds Standard book in English
  • Accompanying CD ROM with two versions of Yr Adar Bach

Price:

£32.99 + £4.00 VAT

Pwllyn Yn Rhoi Help Llaw

Llyfr bendigedig fydd yn sicr yn boblogaidd gyda'r plant sydd wedi mwynhau anturiaethau cyntaf Pwllyn.


Ar ôl gorffen ei hoff ginio, ac am ei bod bob amser yn chwilio am antur, mae Pwllyn yn penderfynu mynd i'r eglwys. Yno mae'n cyfarfod â phobl o'r eglwys sy'n helpu i baratoi ar gyfer gwasanaeth y Sul...


A fydd Pwllyn yn rhoi help llaw neu a fydd ei natur ddireidus yn creu trwbwl i bawb?


Llyfrau mawr a llyfrau maint safonol ar gael yn Saesneg ac yn Gymraeg.

Price: Llyfr Mawr

£17.99

Price: Llyfr Safonol

£8.99

Cynhaeaf Gwlyb a Gwyntog Pwllyn - Llyfr Mawr

Llyfr hyfryd sydd yn defnyddio iaith syml, glir a diddorol ac wedi ei ddarlunio â lluniau deniadol a lliwgar.


Y llyfr cyntaf mewn cyfres a lyfrau mawr sy'n cyflwyno plant ifanc iawn i agweddau ar y ffydd Gristnogol yw Cynhaeaf Gwlyb a Gwyntog Pwllyn. Mae Pwllyn yn mwynhau chwarae gyda dail yr hydref. Yn ogystal â chwarae y tu allan, mae hi'n ymuno â chynulleidfa eglwys y Parchedig Pedr Puw yn ystod y Gwasanaeth Diolchgarwch a wedyn mae'r hwyl yn dechrau go iawn...


Llyfrau mawr ar gael yn Saesneg ac yn Gymraeg.

Price:

£17.99

TOP

Mwy Teganau Meddal

Yr Adar Bach - Llyfr Mawr Safonol

£12.99

Yr Adar Bach Resource Pack

£32.99

Pwllyn Yn Rhoi Help Llaw - Llyfr Mawr

£17.99

Pwllyn Yn Rhoi Help Llaw - Safon Llyfr

£8.99

Cynhaeaf Gwlyb a Gwyntog Pwllyn - Llyfr Mawr

£17.99

Schools and official organisations - please note the invoicing ordering options >>>>